GDPR / Algemene Voorwaarden / Privacybeleid

Contactformulier

Om contact met ons op te nemen via het contactformulier, vragen wij om de volgende persoonlijke gegevens:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Vraag

Reacties op blogartikelen

Bij het achterlaten van een reactie op een blogartikel, vragen wij om de volgende persoonlijke gegevens:

  • Naam
  • Website (optioneel)
  • Reactie

Privacybeleid

Het waarborgen van de privacy van onze bezoekers is voor ons van groot belang. Wij behandelen persoonlijke informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden van gegevensverwerking

De persoonsgegevens die via het contactformulier en bij het plaatsen van reacties worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Om te reageren op vragen die via het contactformulier zijn gesteld.
  • Om reacties op blogartikelen weer te geven.

Bewaartermijn

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of zolang als vereist is door de wet.

Delen van persoonsgegevens

Wij delen geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Rechten van betrokkenen

Als betrokkene heb je recht op inzage, rectificatie, beperking van de verwerking en verwijdering van je persoonsgegevens. Je kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. Voor al deze zaken kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen?

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.